THERMathos®

Het aanbrengen van het THERMathos® systeem verloopt als volgt op een doorsnee werf.

  • Het plaatsen van een stelling, indien nodig
  • Het voorbereiden van de werf (afschermen ramen, afschermen niet te bepleisteren oppervlakten)
  • Het plaatsen van de sokkelprofielen (indien mogelijk)
  • Het kleven van EPS isolatieplaten op de gevel(s)
  • Het plaatsen van de nodige profielen en het kleven van een kunststofwapeningsnet. Dankzij inbedding in de egalisatielaag zijn noch het net, noch de profielen na de afwerking zichtbaar.
  • Het egaliseren van de ondergrond met een aangepaste mortel
  • Het bekleden van de gevel(s) met sierpleister Athos C-997 of C-999 (kleur naar keuze)
  • Het wegnemen van de stelling (indien van toepassing)
  • Het opruimen van de werf

Afhankelijk van de aard van de werf zijn andere procedures mogelijk.

xxx
'